Meteen naar de inhoud

Begrip voor elkaar kan alle oordelen doen smelten

Ik ben aan de beurt om kaas te bestellen. Stonden er maar niet zoveel mensen achter me. Het bloed kruipt naar mijn kaken en ik voel de stress oplopen. Ik zit  helemaal vast op de k………. van k…..aas en ik heb het gevoel dat ik erin stik. Ik schaam me kapot. Ik zie hoe de bediende achter de toonbank zijn houding verandert en te geduldig op een been gaat hangen en te nadrukkelijk vriendelijk blijft kijken terwijl ik zijn ongemak voel.

Uiteindelijk wijs ik de kaas maar aan. Zo snel ik kan vlucht ik, het schaamrood op mijn kaken, met mijn kaas de deur uit, nadrukkelijk naar de grond kijkend. Ik voel hoe er meewarig naar me wordt gekeken.

In de huid van een ander kruipen

Het was een opdracht tijdens mijn opleiding logopedie in een grijs verleden: Zelf ervaren wat een stotteraar ervaart. Ik vond het maar een rare opdracht, alsof ik een toneelstukje moest opvoeren, totdat ik het echt ging doen en in de huid van een stotteraar kroop. Ik wérd die stotteraar en ik begreep ineens hoe verschrikkelijk het is als je daar dag in dag uit tegenaan loopt.

Dat is wat er gebeurt als je echt in de huid van iemand anders kruipt. Dan kunnen er ineens begrip en compassie ontstaan.

Luisteren, begrijpen en meevoelen

In een bewuste, liefdevolle, helende relatie waarin je ernaar streeft om nog aanwezige oordelen over je partner los te laten, kun je ook heel veel leren door in de huid van je partner te kruipen.

Wanneer er onenigheid is of je partner heeft iets gezegd of gedaan wat je echt raakt of andersom, kun je elkaar om de beurt 5 à 10 minuten vertellen hoe je dit ervaren hebt en wat je nodig hebt. Elk van de partners streeft ernaar om werkelijk te begrijpen en mee te voelen met wat er verteld wordt. Is er nog onbegrip of onduidelijkheid dan vraag je door.

Je blikveld vergroten

Je gaat dus niet alvast je weerwoord bedenken of wat je ter verdediging zou kunnen aanvoeren, maar je gaat echt vol aandacht luisteren en je zo volledig mogelijk inleven.

Wanneer je dit werkelijk met de intentie doet om de ander te begrijpen, zul je merken dat er iets verandert. Dat je meer begrip en compassie voor de ander krijgt en dat je blikveld vergroot omdat je de situatie ook vanuit een ander gezichtspunt kunt zien dan het jouwe.

Oordelen vallen daardoor weg, compassie en begrip komen ervoor in de plaats. En dit werkt door in je contacten met anderen om je heen. Zo kan je relatie een broedplaats zijn voor liefdevolle, compassievolle relaties met iedereen om je heen.