Meteen naar de inhoud

Hoe beïnvloeden jouw overtuigingen over jezelf je relatie? 

Een relatie wordt aangegaan op basis van aantrekkingskracht. Er is veel geschreven over wat die aantrekkingskracht dan precies is. Wat daarbij niet zo vaak genoemd wordt is, dat het soort partner dat je aantrekt te maken heeft met de soort energie of vibratie die jij uitzendt. Die vibratie wordt bepaald door wat jij gelooft over jezelf, over relaties en over de wereld.

Daar ben je je vaak niet bewust van, maar het is een logisch uitvloeisel van twee Universele Wetmatigheden:

  • De Universele Wet van Resonantie: Alles zoekt constant onderlinge afstemming.
  • De Universele Wet van Aantrekking: Je trekt aan wat je uitstraalt.

Wat je ten diepste gelooft over jezelf is vaak onbewust en ontstaan in je vroege jeugd.

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen: 

Ik geloofde dat ik er niet had moeten zijn. Er was geen aandacht voor mij omdat mijn ouders hun aandacht nodig hadden voor mijn bijna één jaar oudere zus die al hun zorg nodig had. Ik was te veel voor hen en was te snel na mijn zus gekomen.

Dat heb ik pas veel later ontdekt, via hypnose en Innerlijk Kind Werk, want in mijn bewuste herinnering heb ik een fijne jeugd gehad. 

Hier ontstond de overtuiging dat ik niet had moeten bestaan en er voor mij geen plek is in de wereld.

Mijn overlevingsreactie hierop was zo min mogelijk aandacht trekken om mijn ouders niet nog meer te belasten. Ik werd een gehoorzaam, braaf kind dat zelden iets deed wat niet mocht.

Ik leerde al jong aanvoelen waar er behoefte aan was in het gezin en paste me aan. Ik wilde vooral niet tot last zijn.

Mijn overtuiging was dus, ‘ik mag niet tot last zijn’ en ’ik ben geen aandacht en liefde waard.’

Dat is wat ik geloofde over mezelf en dat is wat ik onbewust uitstraalde naar de buitenwereld.

Mijn relaties weerspiegelden mijn geloof over mezelf

Het is dus niet zo gek dat ik relaties aantrok die die opvatting weerspiegelden. Ik gedroeg mezelf ernaar, want ik wist niet beter en, zoals dat gaat met wetmatigheden, de ruimte die ik openliet werd door mijn partners ingenomen.

Ik was een pleaser die vooral bezig was het de ander naar de zin te maken en me aan te passen om maar zo min mogelijk tot last te zijn. 

Wist ik dat mijn gedrag uit mijn overtuigingen en overlevingsstrategieën voortkwam? Nee, ik had geen idee en het heeft wel mijn relaties bepaald en bepaald wie ik in mijn leven aantrok als partner. 

De kracht van onbewuste overtuigingen

Hoewel ik steeds bewuster werd van wat er speelde, was ik niet in staat om er wezenlijk iets aan te veranderen. Ik geloofde altijd dat het aan mij lag en dat ik moeilijk deed en me nog meer moest aanpassen of het nog meer moest doen zoals mijn partner verwachtte. Ik werkte aan de oppervlakte aan verandering van gedrag en deed mijn best mezelf waardevoller te vinden.

Maar omdat ik de diepere drijfveren voor mijn gedrag niet kende, bleven de automatische reactiepatronen op situaties in mijn relatie bestaan, hoe ik ook mijn best deed. Ik reageerde toch steeds ongeveer op dezelfde manier op situaties.

Die ander moet veranderen

Daarnaast hoopte ik ook stiekem dat die ander zou veranderen en mij eindelijk de aandacht en liefde zou geven waar ik naar snakte. Dat gebeurde niet.

In alle eerlijkheid, ik kan niet 100% zeker zeggen dat mijn partners mij geen aandacht gaven en mij niet waardeerden. Alleen mijn focus lag op de bevestiging van het tegendeel en ik onthield de keren dat bleek dat het niet zo was. Want die raakten aan oude pijn en bleven hangen in mijn herinnering.

Oorzaak en gevolg

In het boek ‘Christus keert terug/spreekt zijn waarheid’ worden eerdergenoemde wetmatigheden op een andere, niet mis te verstane manier omschreven:

“Wat de mens ook hartgrondig GELOOFT over zichzelf zal hij worden.” *

“Wat de mens ook VREEST dat anderen hem zullen aandoen, zullen zij doen.” *

Je wordt wat je gelooft omdat je ernaar gaat handelen en je omgeving zal het gaan bevestigen omdat ze reageert op wat jij uitstraalt en wat zichtbaar is in je houding, je gedrag, de woorden die je kiest, de manier waarop je reageert op conflicten enzovoorts.

Dus als je bang bent dat er niet van je gehouden wordt, zul je dat ook zo gaan ervaren en dát aantrekken wat dat zal bevestigen.

Ben je dus niet gelukkig met je relatie(s), besef dan dat ze een weerspiegeling zijn van wat jij gelooft over jezelf.

Je partner is dé persoon om dat naar jou terug te spiegelen. Daarom zijn partnerrelaties zo’n uitgelezen kans voor bewustwording en heling van oude overtuigingen als je daarvoor open staat.

Zelfonderzoek is lonend

Als er dus aspecten in jouw relatie zijn waar je niet gelukkig mee bent, ga dan eens na wat er bij jou leeft, dat mogelijk die aspecten in de hand heeft gewerkt en in stand houdt.

Wachten tot de ander verandert is zinloos. Zolang jouw overtuigingen over wat je waard bent en verdient blijven bestaan, zal er weinig in je relatie veranderen en zal je, als je uit de relatie stapt, in een nieuwe relatie tegen dezelfde problematiek aanlopen.

Wil je dus echt iets veranderen in je relatie dan kan het heel behulpzaam zijn te onderzoeken wat je ten diepste gelooft over jezelf en je waarde en hier mee aan de slag gaan via bijvoorbeeld Innerlijk Kind Werk, EFT of welke andere manier ook maar bij je past. Ik heb ervaren dat toen ik op dat diepere niveau mijn overtuigingen kon veranderen, er ook blijvende positieve veranderingen in mijn relatie optraden. Het vraagt inspanning van je, maar het is zeker lonend!

Heb je een vraag of wil je graag weten wat er in jouw relatie zou kunnen spelen, stuur me een bericht via de contactpagina op deze website. Ik kijk graag vrijblijvend met je mee.

PS. Ben je nieuwsgierig naar het boek ‘Christus keert terug/spreekt zijn Waarheid’ dan kun je dit digitaal hier vinden. Onder de tabs ‘Brieven’ en ‘Artikelen’ kun je de gechannelde boodschappen vinden. Je kunt de brieven en artikelen ook in boekvorm bestellen op dezelfde site. 

*Citaat uit ‘Christus Keert Terug/Spreekt Zijn Waarheid Deel 2 Helpt je te begrijpen’ p.131.​