Meteen naar de inhoud

Wat betekent: een helende relatie met jezelf hebben?

In een helende relatie met jezelf ondersteun je jezelf en geef je jezelf de ruimte om te helen.

Waarvan?

Van alle overtuigingen, ideeën, patronen, angsten die jou belemmeren om te durven zijn wie je werkelijk bent. Al die opvattingen en patronen die jou weghouden van het leven als wat je bent, LIEFDE.

Hoe leef je dan nu?

Je bent nu gewend te leven vanuit de gedachte dat anderen afgescheiden zijn van jou en dat je moet zien te overleven in een vijandige wereld. Je beschermt je door (vaak onbewust!) in je leven aan te trekken en vast te houden wat je wilt en je een gevoel van veiligheid en erbij horen geeft en af te stoten en verwerpen wat je niet wilt en wat je een onveilig gevoel geeft en waarvan je denkt dat het niet zal worden geaccepteerd.

Je manieren om te zorgen dat je overleeft, zijn in het algemeen niet zo behulpzaam voor een gelukkig leven vol liefde. Ze gaan vaak ten koste van jezelf of een ander.

  • Je cijfert jezelf weg of domineert een ander
  • Je bekritiseert anderen en/of jezelf
  • Je liegt tegen jezelf en anderen of vertelt halve waarheden
  • Je gaat over je grenzen heen en laat anderen over jouw grenzen heen gaan
  • Je laat jezelf niet echt zien, je houdt altijd een veilige afstand
  • Je roddelt, beschuldigt, kleineert, manipuleert, bedriegt, wijst af, haat, steelt, beschimpt, veroordeelt,
  • en ga zo maar door……

Niet alles in even ernstige mate, maar als je eerlijk bent, zul je moeten erkennen dat je al die dingen weleens of zelfs heel regelmatig hebt gedaan, al was het maar in gedachten. En aangezien gedachten scheppingskracht hebben en helemaal niet zo onschuldig zijn als je misschien denkt, heb je daarmee jezelf en de wereld om je heen absoluut in negatieve zin beïnvloed.

Overstijgen

Een helende relatie met jezelf is een relatie waarin je ernaar streeft om al die gedragingen los te laten en te overstijgen zodat je steeds dichter kan komen bij de liefde die je in wezen bent. Want dat gaat je uiteindelijk het geluk en de vervulling opleveren waar je naar op zoek bent. Je uitstraling zal daardoor veranderen, waardoor je prettigere situaties en gebeurtenissen én relaties in je leven zult gaan aantrekken.

Helen

Dat gaat natuurlijk niet zomaar, want je bent niet anders gewend dan vanuit deze ego drijfkrachten, zoals ze genoemd worden, te handelen en je ziet bijna niet anders om je heen dan leven vanuit ego gedreven overtuigingen en gedragingen.  Het vraagt de bereidheid om anders naar de wereld en jezelf te gaan kijken. Het vraagt de bereidheid zelfonderzoek te doen en te kijken wat er nog in de weg zit om te leven zoals je werkelijk bent. 

Vaak zijn dit ideeën over jezelf en de wereld die je in je vroegste jeugd hebt aangenomen als waar en die nu jouw denken en handelen bepalen. Deze aannames hebben allemaal te maken met wat jij waard bent, hoe jij het best kan overleven in deze wereld en welke strategieën je daarvoor nodig hebt. Hier anders naar leren kijken en de wonden die deze aannames hebben veroorzaakt helen zal je stap voor stap naar een gelukkiger leven met jezelf en je omgeving brengen.

Wat is hiervoor nodig? Goddelijke liefde!

Mijn praktijk heet niet zomaar Healingbydivinelove. Goddelijke liefde, ofwel onvoorwaardelijke liefde, die alles in de hele schepping liefheeft, is noodzakelijk om echt diepgaand te helen van deze ego gedreven gedragingen. Ware liefde accepteert alles, omarmt alles, laat alles toe, aanvaardt alles, zegent alles. Met andere woorden, ware liefde laat alles en iedereen vrij te zijn wie hij wil zijn zonder oordeel.

Wat betekent dat voor jou?

Het betekent alles aan jezelf aanvaarden, je goede en minder goede eigenschappen en gedragingen, jezelf koesteren, liefhebben en ondersteunen zoals Goddelijke liefde dat doet. Jezelf geven wat je nodig hebt. 

En vanuit die aanvaarding kijken welke overtuigingen en ideeën je nog afhouden van een leven vanuit ware liefde. Het betekent dat je al die wonden aankijkt, doorvoelt en heelt.

En zeker zo belangrijk, het vraagt dat je een diepgaand persoonlijk contact opbouwt met je Schepper, die als geen ander weet wat ware liefde is en wat er voor eenieder inclusief jouzelf en in elke situatie nodig is. Iets wat jij met je beperkte blik nooit kan overzien.

Ik heb het hier niet over de Oudtestamentische Bijbelse God die naar believen straft, eisen stelt en aan vriendjespolitiek doet. Ik heb het over die liefdevolle, ondersteunende, beschermende, inspirerende, scheppende kracht waaruit alles is ontstaan en die jou altijd helpt om daarheen te gaan waar jouw grootste geluk en vervulling liggen, als jij je daarvoor openstelt. Daarmee contact maken, je ermee verbinden, je laten inspireren en ondersteunen zal je helpen om steeds meer van die onbewuste patronen los te laten en steeds liefdevoller naar jezelf en anderen te worden. 

Door te leren communiceren met je Goddelijke Bron en de signalen die jouw Schepper je geeft te leren herkennen en volgen kun je stap voor stap naar het leven bewegen dat jou het grootste geluk en de meeste liefde zal brengen én waarin je het meest behulpzaam zult kunnen zijn voor je dierbaren en de wereld om je heen.

Een helende relatie met jezelf is dus een relatie waarin je jezelf aanvaard en liefhebt precies zoals je bent en jezelf helpt om alle gedragingen en ideeën die er nu voor zorgen dat je nog niet kunt leven zoals je echt bent, te onderzoeken, helen en loslaten in samenwerking en onder leiding van de Bron van jouw bestaan, Goddelijke Liefde.

Resoneert dit met je en heb je er vragen over? Aarzel niet om ze hier te stellen. Ik beantwoord ze graag.

In mijn programma ‘Verander je relatie, begin met die met jezelf’, komt ook zeker aan bod hoe je contact kan leggen met je Goddelijke Bron en hoe je signalen die je krijgt via je intuïtie, je ingevingen en je Innerlijke Gids Systeem kan interpreteren en als leiding aannemen in je leven.

Wil je het hier graag een keer in een persoonlijk gesprek met mij over hebben om te kijken hoe je dat in jouw leven en situatie kunt vormgeven, maak dan een afspraak via de knop ‘verkennend gesprek’ en schrijf in de toelichting dat je over dit onderwerp graag een vrijblijvend gesprek wilt hebben.